Regulamin korzystania z sauny

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich.
 5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów
  i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 6. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  1. bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  2. osobom z chorobami krążenia,
  3. osobom chorującym na cukrzycę,
  4. osobom nietrzeźwym,
  5. kobietom ciężarnym,
  6. kobietom w czasie menstruacji,
  7. cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba)
 8. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci pod nadzorem osób dorosłych.
 9. Na teren sauny zabrania się:
  1. wchodzenia w ubraniu i obuwiu,
  2. wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  3. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  4. wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  5. wnoszenia napojów alkoholowych,
  6. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  7. palenia tytoniu,
  8. niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 10. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 11. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
 12. Z sauny należy korzystać wyłącznie w obuwiu typu klapki, nie zawierającego elementów metalowych.
 13. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 14. W celu skorzystania z sauny należy się zaopatrzyć w dwa ręczniki – jeden do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę lub owinięcia ciała.
 15. Przed przystąpieniem do seansu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 16. W saunach należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 17. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe.
 18. Zabrania się polewania pieca jakimkolwiek środkiem chemicznym, bądź inną cieczą. Piec można polewać jedynie wodą przygotowaną przez pracowników.
 19. Zabrania się polewania pieca i kamieni gwałtownym strumieniem wody – powoduje to zalanie grzałek i zwarcie instalacji elektrycznej.
 20. Zabrania się  dotykania i manipulowania przy grzewczych urządzeniach elektrycznych.
 21. Podczas korzystania z sauny zabrania się wykonywania zabiegów kosmetycznych.
 22. W saunie zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używek, jedzenia oraz napojów.
 23. Na ławach można siedzieć lub leżeć (na ręczniku).
 24. Przed skorzystaniem z sauny nie należy stosować kosmetyków, w szczególności w formie kremów lub balsamów do ciała, gdyż powoduje to ograniczenie pocącej się powierzchni ciała i intensywności pocenia się. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 25. W każdym etapie korzystania z sauny należy dbać odpowiednio o dobre ogrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
 26. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą – niewskazane jest używanie mydła.
 27. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego.
 28. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia
 29. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest wypicie w tym czasie umiarkowanych ilości płynów (około 0,5 – 1 l), najlepiej wód mineralnych lub soków owocowych.
 30. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 31. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.
 32. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 33. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 34. Pracownicy i właściciele obiektu podejmują wszelkie niezbędne zabiegi do utrzymania należytego stanu sanitarnego strefy przed wejściem do sauny, strefy sauny o wysokiej temperatury, jak i strefy do chłodzenia.
 35. Strefa przed wejściem do sauny czyszczona jest poprzez spłukiwanie czystą wodą,  wodą z dodatkiem detergentu, a następnie dezynfekowana, po każdy zakończonym seansie pracy sauny. Wszystkie pomieszczenia są również regularnie wietrzone. Do wskazanego zabiegu utrzymania należytego  stanu sanitarnego stosuje się środek dezynfekcji na bazie chloru o działaniu biobójczym o stężeniu wolnego chlorku około 0,3 – 0,6 %.
 36. Strefa saun o wysokiej temperaturze czyszczona jest poprzez spłukiwanie czystą wodą, wodą z dodatkiem detergentu, a następnie dezynfekowana, po każdy zakończonym seansie pracy sauny. Wszystkie pomieszczenia są również regularnie wietrzone.  Do wskazanego zabiegu utrzymania należytego  stanu sanitarnego stosuje się środek dezynfekcji na bazie chloru o działaniu biobójczym o stężeniu wolnego chlorku około 0,3 – 0,6 %.
 37. Osoby uprawnione (pracownicy, właściciel etc.) w razie potrzeby niezwłocznie podejmują niezbędne zabiegi przywracające należyty stan sanitarny (np. usuwanie zanieczyszczeń, mycie, dezynfekcja, wyrzucanie śmieci itp.). Ponadto, w przypadku użytkowania i zainteresowania seansami w saunie dokonuje się oceny bieżącego stanu czystości.